ActiveTalk

ActiveTalk

Activetalk to innowacyjna aplikacja, która powstała z potrzeby wprowadzenia realnej zmiany w sposobie nauczania języka angielskiego.

Stworzyliśmy narzędzie, które służy wprost rozwijaniu umiejętności mówienia – w sposób atrakcyjny dla dziecka, w formie zabawy z elementami gamifikacji, z wykorzystaniem naturalnej ciekawości dziecka.

Przygotowaliśmy dla uczniów pierwszego etapu edukacyjnego wyjątkowe narzędzie służące nauce języka angielskiego. Co ważne, narzędzie to skupia się na kształtowaniu umiejętności mówienia oraz ćwiczeniu poprawnej wymowy.

Całość została pomyślana tak, aby  dziecko mogło uczyć się samodzielnie, w przyjemny i atrakcyjny sposób. Wystarczy pozwolić mu skorzystać z telefonu lub komputera!

Nauczyciel, który otrzymuje możliwość śledzenia ilości i jakości pracy swoich uczniów, nie musi ponosić dodatkowego nakładu pracy.

Całość treści jest w pełni zgodna z podstawą programową.

Stworzona przez nas aplikacja jest idealnym dopełnieniem pracy nauczyciela, odpowiedzią na potrzeby nauczania zdalnego czy też hybrydowego. Wpisuje się  idealnie w podstwowe kierunki polityki oswiatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, czyli wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Szkoła wybierająca nasze rozwiązanie, otrzyma również  pomoc merytoryczną i metodyczną przy wdrażaniu narzędzia jakim jest Activetalk.

Reasumując:

  1. Każdy uczeń otrzymuje indywidualny dostęp do Activetalk i możliwość samodzielnego rozwijania umiejętności mówienia w języku angielskim.
  2. Nauczyciel, bez nakładu dodatkowej pracy, monitoruje indywidualny progres swoich uczniów.
  3. Szkoła otrzymuje innowacyjne narzędzie, które widocznie podnosi efektywność nauczania oraz umożliwia realną pracę w trybie zdalnym.

Jeżeli masz wątpliwości, zachęcamy do zapoznania się z wersją DEMO